Grootspraak en ziekteverzuim

foto ziek zijnZiek zijn is erg vervelend, toch?

Ziek weg blijven van werk is vervelend. Naast de fysieke of psychische ongemakken moet ook de telefoon opgepakt worden om de leidinggevende in kennis te stellen van de situatie. Het verschilt per bedrijf enorm hoe daarmee omgegaan wordt. Bij het ene bedrijf bestaat grenzeloos vertrouwen in de integriteit van het personeel en zal nooit controle plaatsvinden tijdens de afwezigheid. Het andere bedrijf kiest voor een pro actieve aanpak en hangt iedere dag aan de telefoon om 'aandachtig' te informeren naar de stand van zaken. Het hogere doel ligt over het algemeen in het contact onderhouden met de werknemer zodat deze snel weer terug kan keren naar de werkvloer. Mensen die zich ziek melden die dat niet zijn hebben daar misschien soms een legitieme reden voor. Het gros van het korte ziekteverzuim komt veelal neer op 'baaldag', 'moe' en 'geen zin'. Hier betreft het doorgaans een korte afwezigheid van een of twee dagen. Voor een bedrijf met een groot personeelsbestand kunnen de totalen echter aardig oplopen op jaarbasis waardoor er een grote kostenpost ontstaat.

Grootspraak en ziekteverzuim

van een andere categorie zijn de werknemers die zich ziekmelden met de, onder fakers vrij populaire, neurologische of psychische aandoeningen. Deze groep mensen heeft nagedacht over welke 'klachten' het best tot hun recht komen tijdens hun periode 'ziek' thuis en bij de bedrijfsarts. Zodra zeer ernstige klachten verzonnen worden zal dit veelal betekenen dat strikte bedrust noodzakelijk is. Dat is natuurlijk niet handig als je niet ziek bent en wilt genieten van de vrijheid en de maandelijkse vergoeding die gewoon blijft binnenkomen. De grote problemen ontstaan wanneer het geveinsde ziektebeeld niet overeenkomt met hetgeen de betrokkene daadwerkelijk kan. Iemand die onterecht ziek thuis zit moet doen voorkomen dat men niets kan dat ook maar in de buurt komt van het uitoefenen van de functie. Dit is tijdens een bezoek aan het bedrijf, bedrijfsarts, Arboarts, huisarts en ziekenhuis best goed bij elkaar te acteren. Een 'hernia patient' kan het met gemak opbrengen om vanaf de parkeerplaats naar de bedrijfsarts voetje voor voetje, gezicht op stand 'au, moeilijk en zwaar' te schuifelen en vice versa. Dit is echter veel lastiger vol te houden als deze 'patiënt' vanaf huis de winkel bezoekt, op visite gaat en urenlang gewoon op een stoel kan zitten, een paar uurtjes sleutelt aan de crossmotor of bij zoonlief langs de lijn staat op zaterdag. Vervolgens dient u zich als werkgever af te vragen hoe het zit met de moraal en motivatie van de betreffende medewerker?

Ipad met Telegraaf App en 2 gaten erin?

Bedrijfsrechercheurs werken juist op de momenten en locaties waar de 'acteur' het niet verwacht. Rechercheurs hebben veelal echter geen medische achtergrond. Hoe is het dan mogelijk om via particulier onderzoek en het daaruit voorvloeiende bewijsmateriaal veel fraudeurs aan te pakken? De oplossing ligt in het geschetste ziektebeeld en de daarbij behorende beperkingen die men verzint. Particulier rechercheurs doen doorgaans niets meer dan het goed bestuderen van de klachten, het feitelijke gedrag van de zieke en het vastleggen daarvan op foto en film. Daarnaast maken mensen het werk van de rechercheur soms makkelijk door bepaalde zaken te verzinnen die eenvoudig te weerleggen zijn. Zeggen dat je de hele dag bezig bent in het ziekenhuis voor allerlei onprettige zware onderzoeken en scans maar in plaats daarvan slechts 5 minuten de huisarts bezoeken in het gezondheidscentrum is niet handig. Een aantal observaties verspreid over een bepaalde periode die telkens hetzelfde beeld verschaffen omtrent de zieke kunnen opdrachtgevers helpen het personeelsbestand op te schonen. Integere mensen werken harder, zijn minder ziek, zijn loyaler en zullen zich niet snel schuldig maken aan fraude.

 

E-mailadres