Bright Integrity Online

Hoe integer zijn uw sollicitanten? Dat is altijd de vraag. Wat doet u aan screening vooraf? Behaalde diploma's en werkervaring zijn doorgaans prima te verifiëren. Maar hoe bepaalt u vooraf of de sollicitant wel bij uw organisatie past op basis van zijn of haar integriteit? Screening van sollicitanten vooraf kan u veel problemen, tijd en kosten besparen. Indien u niet integere mensen in uw organisatie laat werken kost u dit op termijn veel geld en hoofdbrekens. Met het Bright Integrity Online interview kunt u zelfstandig, 24 uur per dag, online, accuraat, snel en goedkoop een integriteittoets uitvoeren voordat u het contract ondertekent. Het is een feit dat integere mensen harder werken, loyaler zijn, zich minder ziek melden en niet of minder snel fraude zullen plegen. Het Bright Integrity Online interview is dé tool om sollicitanten vooraf te screenen op integriteit.

Hoe werkt het online interview?

Het online interview is eenvoudig en snel in te zetten om de integriteit van de sollicitant te beoordelen. De sollicitant krijgt een email met daarin een link. Zodra deze geactiveerd wordt begint het interview. De sollicitant krijgt multiple-choice vragen te zien die over verschillende onderwerpen gaan. In het interview wordt onder andere aandacht besteed aan oneerlijk gedrag, loyaliteit, omkoping en betrouwbaarheid. Het interview is adaptief en past zich aan iedere kandidaat aan. Zodra het systeem bijzonderheden detecteert bij een bepaald onderdeel van het interview krijgt de sollicitant meer vragen dan gemiddeld over dit onderwerp aangeboden. Zodra de sollicitant het interview voltooid heeft ontvangt u een bevestiging daarvan en kunt u meteen de rapportage inzien. Deze uitslag bevat alle bijzonderheden die het programma heeft opgemerkt. Wij adviseren u de informatie uit de rapportage te gebruiken tijdens het gesprek met de sollicitant. 

Bright Integrity Online account

Alle opdrachtgevers krijgen de beschikking over een eigen inlogaccount waarmee zelfstandig webbased interviews aangemaakt en verzonden kunnen worden. Zodra het interview is verzonden ontvangt de sollicitant een email met daarin het verzoek om het interview te starten. Het interview zal tussen de 100 en 140 vragen voorleggen aan de sollicitant. Deze zal ongeveer 30 tot 40 minuten bezig zijn met het invullen hiervan. Zodra de sollicitant klaar is het met beantwoorden van de vragen ontvangt u een email dat het interview voltooid is en de uitslag beschikbaar is in het systeem. Zodra u inlogt heeft u meteen de beschikking over de rapportage van het interview. U kunt de uitslag zelfstandig interpreteren. Hecht u waarde aan een beoordeling door onze medewerkers? Wij voorzien de uitslagen van interviews graag van een advies.

'Engelstalig interview voltooid en beschikbaar'

Het Bright Integrity Online interview is tevens beschikbaar in het Engels en voldoet aan de strenge vereisten voor de markt in het Verenigde Koninkrijk. Bright Integrity heeft de inhoud van het interview in Engeland laten beoordelen en controleren door een Advocaat en tevens Leading Queens Councel. De mening van de Queens Councel: "This is a legally complient tool. I can see no serious of commercially unacceptable risks of succesful lawsuits by disappointed prospective employees, or by clients of Bright Integrity Online or by anyone else."  Dit geeft aan dat iedere organisatie die kiest voor het screenen van personeel vooraf dit veilig kan doen met de wetenschap dat het interview perfect aansluit bij de geldende rechtsregels in het Verenigd Koninkrijk.

Afdrukken