Eisen inzet Recherchebureau

Voor het oprichten en in bedrijf houden van een recherchebureau is meer nodig dan inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Justis en veiligheid

 • Pob vergunning (Dienst Justis)
  • Ieder Recherchebureau in Nederland moet voorzien zijn van een POB (Particulier Onderzoeks Bureau) nummer. Het Ministerie van Justitie is belast met de procedure omtrent de aanvragen hiervan. Zodra de aanvraag voor de vergunning bij Dienst Justis verwerkt is zal het dossier naar korpschef van het politiekorps gestuurd worden in de vestigingsplaats van het Recherchebureau. Hier zal door medewerkers van de afdeling Bijzondere Wetten een uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de oprichter van het recherchebureau alsmede naar de werknemers.
 • College Bescherming Persoonsgegevens
  • Ieder Recherchebureau moet zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Bright Investigations - Helder Recherche is vanzelfsprekend aangemeld bij het CPB en voldoet aan alle eisen.
 • Diploma Particulier Onderzoeker
  • Iedere bedrijfsrechercheur moet voorzien zijn van een Diploma Particulier Onderzoeker. 
 • Legitimatie bedrijfsrechercheur (Gele Pas) 
  • Iedere bedrijfsrechercheur moet voorzien zijn van een Legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dit is een gele pas met daarop de gegevens van de betreffende rechercheur, het Pob nummer en het bedrijf waar de rechercheur voor werkt. De achterzijde moet voorzien zijn van een goedkeuring van de korpschef, vertegenwoordigd door medewerkers van de afdeling Bijzondere Wetten, door middel van een handtekening en stempel van het korps.

 Neem contact met mij op