Car Recovery

Range RoverBright Investigations verzorgt het terug halen van auto's namens lease maatschappijen en andere bedrijven. Indien het een betalingsachterstand betreft kunnen wij bemiddelen bij het betalen van de openstaande saldi. Onze medewerkers achterhalen alle benodigde informatie omtrent de betrokkene en de mogelijke locatie van het voertuig. Daarna zal worden overgegaan tot het bezoeken van de betrokkene en het terughalen van het voertuig. Deze zal na ontvangst op een door de opdrachtgever te bepalen locatie worden gestald. 

Neem contact met mij op